Casa Nauha -asunnot

YHTEYSTIEDOT:

yksikönjohtaja Johanna Sjövall
p. 050 348 3111

Ohjaajat p. 050 300 9414 tai p. 045 124 6888

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@nauha.fi

Casa Nauha -asunnot muodostavat 45 rivitaloasunnon yhteisön, joka työskentelee päihteettömän elämäntavan ja asumisen edistämiseksi. Yhteisön toimintaan sisältyy mm. vertaisryhmiä, liikuntaharrastuksia, retkiä sekä erilaisia pieniä viriketapahtumia. Ohjaajat työskentelevät pääsääntöisesti kahdessa vuorossa. Tukiasumisessa tähdätään itsenäiseen asumiseen, johon siirtyessään asiakkaalla on tukiasumisen aikana rakennetut verkostot ja tuki jatkamassa Casa Nauhalla alkanutta uutta, päihteetöntä elämäntapaa.
Casa Nauha -asuntojen tukiasuminen alkaa intensiivisen tuen jaksolla, jolloin asiakas saa kaiken tarvitsemansa tuen, avun ja ohjauksen työntekijöiltä. Yhdessä ohjaajien kanssa luodaan jokaiselle asukkaalle oma yksilöllinen viikkosuunnitelma, jonka avulla asukkaalle rakennetaan tasapainoista ja ja merkityksellistä arkea. Lisäksi asukas laatii ohjaajan kanssa asumisen tuen suunnitelman, jota päivitetään noin kahden kuukauden välein. Lisäksi intensiivitukeen kuuluu yhteisön tuki erilaisten toimintojen muodossa.
Intensiivijakson jälkeen asuminen jatkuu perustuella, jonka aikana asiakas toteuttaa aiemmin oppimiaan rutiineja, mutta hoitaa asioitaan itsenäisemmin. Asiakas laatii itselleen edelleen viikko-ohjelman, joka auttaa päivien rytmittämisessä, mutta hänen päiviensä sisältö täyttyy pikkuhiljaa muista kuin Casan aktiviteeteista, kuten esim. koulusta tai työtoiminnasta. Asiakas jatkaa myös asumisen tuen suunnitelman laatimista ja asettaa sitä kautta itselleen tavoitteita, joita haluaa saavuttaa tukiasumisen aikana. Jos perustuki ei olekaan asiakkaalle vielä riittävää, on mahdollista palata myös intensiivivaiheen tukeen näin sovittaessa.

Asiakasohjaus tamperelaisilla tapahtuu Loiston kautta ja ulkopaikkakuntalaiset oman sosiaalityöntekijän välityksellä. Tukiasumisen palvelumaksun maksaa sosiaalitoimi.

Lisätiedot ja paikkatiedustelut ohjaajilta p. 050 300 9414 tai 045 124 6888