Hankkeet

Nauha on seutukunnallinen, yleishyödyllinen yhdistys, jonka vapaaehtois- ja vertaistyötä on kehitetty STEA:n (ent. RAY:n) kohdennetulla toiminta-avustuksella vuodesta 2011. Ely-keskuksen (nyk. TE-palvelut ) rahoittamaa työllistämistoimintaa yhdistyksellä on ollut vuodesta 1999. Uutena rahoittajana ESR:n rooli on viime vuosina kasvanut.