Hankkeet

Nauha on seutukunnallinen, yleishyödyllinen yhdistys, jonka vapaaehtois- ja vertaistyötä on kehitetty STEA:n (ent. RAY:n) kohdennetulla toiminta-avustuksella vuodesta 2011. Ely-keskuksen (nyk. TE-palvelut ) rahoittamaa työllistämistoimintaa yhdistyksellä on ollut vuodesta 1999. Uutena rahoittajana ESR:n rooli on viime vuosina kasvanut.

ESR -hankkeet ovat raskaampia hallinnoida ja ne täytyy resursoida riittävästi.

Yhdistyksen palvelut pyritään järjestämään asiakkaille mahdollisimman edullisiksi ja mahdollisuuksien mukaan ilmaisiksi sekä helpoiksi saavuttaa. Laajalla verkostoyhteistyöllä taataan ajanmukaisen tietotaidon vaihto yhdistyksen, Sininauhaliiton, sen jäsenjärjestöjen ja muiden päihdetyötä tekevien tahojen sekä muiden yhteistyökumppanien välillä.