STEA:n AK-avustus 2017 ->, (aiemmin RAY 2011 – 2016)

STM:n tukema Veikkauksen varoilla toimiva vertais- ja vapaaehtoistoiminta koskee kaikkia Nauha ry:n toimipisteitä. Toiminnan tarkoituksena on kehittää toimintaamme ja saada uusia aktiivisia vapaaehtoisia mukaan nykyisten rinnalle. Toiminnassa varmistetaan heidän jaksamisensa kehittämällä toimiva järjestelmä mm. työnohjaukseen, koulutuksiin ja TYKY-toimintaan. Toiminnan onnistumisen edellytyksenä on myös nykyisen henkilöstön kouluttaminen vapaaehtoistoiminnan arkeen. Vertaistoiminta on usein rinnakkaista vapaaehtoisuuden kanssa ja myös vertaisten työnohjauksesta ja jaksamisesta tulee huolehtia.

Vuonna 2018 jatkamme vapaaehtoistoiminnan koulutuksia sekä avustamme uusien vertais- tai oma-apuryhmien syntymistä kaikissa toimipisteissä. Uusille vertaisille järjestetään koulutuksia ryhmänohjaajuuteen sekä vertaisuuteen.

Vertais- ja vapaaehtoistoimintaa sisältyy myös erilaisten aktivointien ideointi ja avustaminen niiden toteuttamisessa. Eri toimipisteissä työskentelevät virikeohjaajat voivat olla paitsi aloittavien vertaisryhmien tukena, myös järjestää yksikön asiakkaiden toiveiden mukaista viriketoimintaa. Yhteisiä retkiä tullaan järjestämään kuntoutuksellisten periaatteiden mukaan; asiakkailta edellytetään sitoutumista toimintaan ja retket ovat aina koko yhdistyksen yhteisiä.

Nauhassa vapaaehtoinen voi olla: 

  • Kuuntelija
  • Keskustelija
  • Ulkoilukaveri
  • Asiointiapu
  • Tukihenkilö
  • Vertainen
  • Ryhmätoiminnan vetäjä
  • Lähimmäinen
  • Osa työyhteisöä
  • Kierrätystyö

Yhteydenottolinkin Nauhan vapaaehtoistoiminnan eri tehtävistä löydät myös täältä. Täydennä missä-hakukenttään Tampere.

Toiminnasta vastaa:

Hanni Nurmi
045 874 1550

hanni.nurmi@nauha.fi

OSOITE:
Riipuksenkatu 9-13

33710 TAMPERE