VEVA -toiminta

Vuonna 2020 jatkamme vapaaehtoistoiminnan koulutuksia sekä avustamme uusien vertais- tai oma-apuryhmien syntymistä kaikissa toimipisteissä. Uusille vertaisille järjestetään koulutuksia ryhmänohjaajuuteen sekä vertaisuuteen.

Nauhan vertais- ja vapaaehtoistoimintaan sisältyy myös erilaisten aktivointien ideointi ja avustaminen niiden toteuttamisessa. Eri toimipisteissä työskentelevät virikeohjaajat voivat olla paitsi aloittavien vertaisryhmien tukena, myös järjestää yksikön asiakkaiden toiveiden mukaista viriketoimintaa. Yhteisiä retkiä tullaan järjestämään kuntoutuksellisten periaatteiden mukaan; asiakkailta edellytetään sitoutumista toimintaan ja retket ovat aina koko yhdistyksen yhteisiä.

Nauhassa vapaaehtoinen voi olla: 

  • Kuuntelija
  • Keskustelija
  • Ulkoilukaveri
  • Asiointiapu
  • Tukihenkilö
  • Vertainen
  • Ryhmätoiminnan vetäjä
  • Osa työyhteisöä
  • Kierrätystyö

Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää vertais- ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksista.
Hanni Nurmi
hanni.nurmi@nauha.fi
045 874 1550

Niina Salo
niina.salo@nauha.fi
050 560 6553

Osoite:
NAUHAN VEVA-toiminta
Riipuksenkatu 9
33710 TAMPERE