FRWRD – ETEENPÄIN

Nauhalla on käynnissä työllisyyspoliittinen FRWRD-hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, ohjauksen ja tuen tarpeessa olevat nuoret, yli 50-vuotiaat, joilla osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarve, sekä heikossa työmarkkinatilanteessa olevat.

Hanke tarjoaa työkokeilu ja – palkkatukipaikkoja erilaisissa työtehtävissä Nauha ry:n eri yksiköissä. Sovittujen työtehtävien lisäksi tavoitteena on parantaa asiakkaiden työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia. Hankkeen asiakkaille tarjotaan tukea myös digiosaamisessa ja työkyvyn arvinoinnissa. Asiakkailla on myös mahdollisuus osallistua opinnollistamiseen ja osatutkintojen suorittamiseen.

Tule mukaan hankkeeseen lähettämällä avoin hakemus sähköpostilla tai soittamalla hankkeen valmentajille!

VALMENTAJAT:

Marko Herckman p. 045 261 8397 marko.herckman@nauha.fi

Mirka Lattunen p. 050 5288007 mirka@nauha.fi