Arvot ja visiot – ammatillisuus, yhteisöllisyys ja henkisyys

Nauha ry:n arvot ovat ammatillisuus, yhteisöllisyys ja henkisyys. Arvot miten meillä asiat tehdään. Lähtökohtaisesti yhdistyksemme arvot ovat merkityksellisiä ja tärkeitä organisaatiossa toimiville ihmisille.

 

 

AMMATILLISUUS

 

 

 

YHTEISÖLLISYYS

 

 

 

HENKISYYS

Luotettavuus ja vastuullisuus tarkoittavat, että olemme rehellisiä, avoimia ja teemme sen, mitä lupaamme. Osallisuus, jokaisella on oikeus osallistua haluamallaan tavalla yhteisön toimintaan ja jokaisen osallisuutta ja osallistumista pyritään tukemaan.

 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikilla ihmisillä on samat oikeudet ja velvollisuudet.
Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat kaikki tiedot, joita olemme saaneet työssämme. Näitä tietoja ei saa jakaa muille, edes perheenjäsenille tai ystäville.

 

Käytämme omaa järkeämme ja kokemustamme ja teemme yhteistyötä muiden kanssa. Näin meillä on mahdollisuus ottaa vastuun ongelmista ja ratkaista ne. On tärkeää, että teemme kaikki oman osamme luonnon ja ympäristön suojelemiseksi. Yhdessä voimme tehdä eron.
”Totta kai onnistuu” -asenne tarkoittaa, että uskomme, että kaikki on mahdollista. Se tarkoittaa, että emme anna periksi helposti ja etsimme aina ratkaisuja. Avoimuus ja rehellisyys, asiat kerrotaan miten ne ovat. Kaikilla on oikeus tietää mihin päätökset perustuvat. Riippuvuuksista vapaa elämä tarkoittaa, että ihminen voi itse päättää, mitä hän tekee ja miten hän elää. Se antaa ihmiselle myös mahdollisuuden tehdä hyviä tekoja ja auttaa muita ihmisiä.
Kunnioitus ja arvostus, kunnioitamme ja arvostamme työtämme. Ymmärrämme, että asiakkaat maksavat palkkamme. Suvaitsevaisuus on periaate, joka korostaa yksilön oikeutta pitää kiinni omasta vakaumuksestaan ja arvostaa toisten erilaisuutta. Se on avoimen ja moniarvoisen yhteiskunnan perusta.

 

Toivon näkymän luominen.
Terveen järjen periaate suorastaan kehottaa tekemään ratkaisuja, joista henkii rohkeus, ennakkoluulottomuus ja halu kokeilla uusia asioita. Samalla pitää pystyä keskittymään oleelliseen. Jokaisella ihmisellä on oikeus toimia ja elää turvassa niin fyysiseltä kuin psyykkiseltäkin väkivallalta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kaikenlainen loukkaaminen, nimittely ja pilkkaaminen ovat kiellettyjä. Jos sellaista tapahtuu, on siihen aina puututtava.

 

 

Rakkauden kaksoiskäsky löytyy monista uskonnoista. Se tarkoittaa, että meidän tulisi kohdella muita ihmisiä samalla tavalla kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan.
Olemme koulutusmyönteinen, kehittyvä ja tunnettu osaamiskeskus. Tekoja arvioidaan tekohetkellä voimassa olevien sääntöjen mukaan. Älä tuomitse muita: korjaa omat virheesi ensin