Villa Hockey

ASIAKKAAKSI

Hoitoa, hoitoon hakeutumista ja paikkatilannetta koskevat tiedustelut:

Liisa Koivisto, yksikön johtaja, p. 050 – 4134 394

Villa Hockey, ohjaajat, p. 050 – 413 4397

KUNTOUTUS

Villa Hockey on 14-paikkainen, kodinomainen päihdekuntoutuskoti, joka tarjoaa lääkkeetöntä kuntoutusta 18 -30-vuotiaille nuorille. Toiminta on luvanvaraista sosiaalihuoltolain mukaista luvanvaraista laitoskuntoutusta, jossa asiakkaat ovat kuntoutuksessa ympäri vuorokauden ja yksikössä on riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Villa Hockey koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta. Majoitus tapahtuu yhden hengen huoneissa. Naiset ja miehet majoittuvat erillisissä rakennuksissa.

Kuntoutuksessa ei käytetä korvaushoito- tai keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Mikäli asiakkaalla on päihderiippuvuuden lisäksi joku toinen psyykkinen- tai somaattinen sairaus, hän käyttää siihen lääkärin määräämiä lääkkeitä aivan normaalisti.

Villa Hockeyssa on kokemusta myös kaksoisdiagnosoitujen nuorten kuntoutuksesta, jota toteutetaan yhteistyössä eri psykiatristen tahojen kanssa.

 • kuntoutuksen kesto 1-5 kuukautta
 • kuntoutuksen kesto räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tilanteen mukaan (kuntoutussuunnitelma)
 • kokonaisvaltaisuus kuntoutushoidossa
 • päivittäiset hoitoryhmät
 • toiminnallisuus
 • liikunnallisuus
 • lääkäripalvelut
 • askeltyöskentely
 • Na-ryhmät talon ulkopuolella
 • omaohjaajakeskustelut
 • yksilöllinen kuntoutuksen jälkeinen suunnitelma
 • nuorta autetaan asunnon hankinnassa

LÄÄKKEIDEN TIPUTUS VILLA HOCKEYSSA

Kuntoutukseen tullaan yleensä katkon kautta, mutta tarvittaessa Villa Hockeyssa voidaan toteuttaa lyhyt lääketiputusohjelma vieroitusoireiden minimoimiseksi.

Toteutus:

 • kesto on noin 2-3 viikkoa
 • toteutuksessa huomioidaan yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus
 • lääkärin ja psykiatrin palvelut
 • akupunktion käyttö vierotusoireiden hoidossa
 • liikunnan ja toiminnan mahdollisuus kuntoutuksen aikana
 • säännölliset yksilö- ja ryhmäkeskustelut

PERHE- JA VERKOSTOTAPAAMISET

Perhe- ja verkostotapaamisia järjestetään erillisesti sovittuina aikoina kunkin asiakkaan tarpeen mukaan.

VERTAISTUKI

Päihdekuntoutus Villa Hockeyssa perustuu yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen, joka mahdollistuu päivittäisissä hoito- sekä toiminnallisissa ryhmissä. Villalaisten on mahdollista käydä oma-apuryhmissä Tampereella kahdesti viikossa. Tampereella toimii myös vain naisille tarkoitettu NA-ryhmä. Villa Hockey osallistuu erilaisiin vertaistuellisiin tapahtumiin ympäri Suomen (Valtakunnalliset NA-päivät, liikuntatapahtumat).

VILLA HOCKEYN VIIKKO-OHJELMA

Villa Hockeyssa nuoret kuntoutuvat tiiviin ja säännöllisen viikko-ohjelman tuella. Monipuolinen viikko-ohjelma mahdollistaa sekä fyysisen että psyykkisen kuntoutumisen. Sen avulla nuoret saavuttavat myös säännöllisen vuorokausirytmin, terveellisen ruokavalion sekä oppivat huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan.

Kuntoutusta toteutetaan viikko-ohjelman mukaisesti.

HENKILÖKUNTA

Villa Hockeyn henkilökunnalla on sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutus. He ovat koulutukseltaan sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia. Villa Hockeyn työntekijöistä neljä on ns. kokemusasiantuntijaa eli heillä on oma toipumiskokemus päihdeongelmasta. Ruokahuollosta päävastuu on emännällä. Lääkäri käy Villa Hockeyssa säännöllisesti tapaamassa asiakkaita.

Henkilökunnalla on mm. seuraavia lisä- ja täydennyskoulutuksia: päihdetyön ammattitutkinto, yhteisöhoidon koulutus, korva-akupunktiokoulutus, rahapeliriippuvuus hallintaan menetelmäkoulutus sekä neuropsykiatrinen valmentajakoulutus. Henkilökunnalla on säännöllinen ryhmätyönohjaus.

HENKILÖKUNTA
Timo Ala-Ajos, ohjaaja
lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

Qidong Gui, ohjaaja
lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

Tuire Vierikko, ohjaaja,
sosionomi (AMK), hoitovapaalla

sijaisena Johanna Nurmiranta , sosionomi (AMK)
Pauli Lehtinen, ohjaaja
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

Sanna Lönnqvist, ohjaaja, sairaanhoitaja (AMK)
Liisa Koivisto, yksikönjohtaja
sosionomi (AMK), JET

Keijo Laapas, päihdetyön ammattitutkinto, yhteisöpedagogi (AMK)

Henna Suominen, ohjaaja
lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

Jukka Ikonen, ohjaaja sairaanhoitajaopiskelija (AMK)

Vili Virtanen, lähihoitaja
Birgitta Vehkapuru, emäntä
keittäjä

VILLA HOCKEYN KUNTOUTUKSEN JÄLKEINEN TUKI

Jokaiselle kuntoutuksen suunnitellusti päättävälle nuorelle tehdään yksilöllinen kotiutumissuunnitelma ja häntä autetaan asumisjärjestelyissä. Kuntouksen jälkeisen tuen tarkoituksena on auttaa nuorta löytämään itselleen tarvittavat ja sopivat yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja tukiverkostot. Villa Hockeyn kuntoutuksesta kotiutuneet nuoret pitävät yhteyttä tiiviisti toisiinsa ja järjestävät tapaamisia sekä tapahtumia säännöllisesti kuntoutuksen jälkeen.

 

 

HENKILÖKUNTA

Timo Ala-Ajos, ohjaaja
lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

Qidong Gui, ohjaaja
lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

Tuire Vierikko, ohjaaja,
sosionomi 
(AMK)

Pauli Lehtinen, ohjaaja
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

Teemu Nikkanen, ohjaaja,
sairaanhoitaja (AMK)

Liisa Koivisto, yksikön johtaja
sosionomi, (AMK), JET

Keijo Laapas, vastaava ohjaaja                                                                                                 päihdetyön ammattitutkinto, yhteisöpedagogi (AMK)

Henna Suominen, ohjaaja
lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

Jukka Ikonen, ohjaaja                                                                                             sairaanhoitajaopiskelija (AMK)

Birgitta Vehkapuru, emäntä
keittäjä

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)nauha.fi

Aureentie 10
34530 Länsi-Aure