Villa Keikyä

Vastaanottoyksikkö

Keltintie 39
32730 Sastamala

Villa Keikyässä työskentelee moniammatillinen toiminnallinen tiimi, jossa on vahva lastensuojelun, kriisi-, päihde- ja mielenterveystyön osaaminen. Villa Keikyä tuottaa arviointi,- pysäytys- ja kuntoutuspalveluita päihteitä käyttäville 15-17-vuotiaille lapsille, palvelukokonaisuus toteutetaan asiakkaan yksilölliset erityistarpeet huomioiden. Villa Keikyään voi ohjautua kiireellisesti sijoitettu tai huostaanotettu lapsi. Lapset ovat Villa Keikyässä pääsääntöisesti 1-6kk, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Villa Keikyässä on mahdollisuus myös lääkkeettömään katkoon. Lääkkeettömässä katkossa päihteestä vieroittaudutaan ilman päihdyttäviä ja keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä tai muita aineita. Villa Keikyässä työvälineenä käytettävä yhteisöllisyys on toimivin hoitomuoto kokonaisvaltaiseen riippuvuuden hoitamiseen. Toimiva vuorovaikutteisuus, vertaisryhmän tuki ja erilaiset ryhmät sekä yhdessä tekeminen mahdollistavat riippuvuuden hoidon fyysisen, psykologisen, sosiaalisen ja henkisen puolen.

Paikkatiedustelut:

Yksikönjohtaja Saana Lehtonen
P. 050 576 0190
saana.lehtonen(at)nauha.fi

Ohjaajien puhelin: 050 478 3471
Ohjaajien sähköposti: keikya.yhteinen(at)nauha.fi