NUMA-toiminta

 

Matalan kynnyksen toimintaa järjestävät Nauha ry, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Kuntoutuspolku ry. Toimintaa järjestetään kolmella eri pajalla. Pajojen toiminta vahvistaa arjen ja elämänhallinnan taitoja sekä tukee suunnitelmallisesti löytämään oman polun opiskelu/työelämään. Pajalla nuori saa lounaan ja hänellä on mahdollisuus kannustinrahaan ja bussikorttiin.

http://www.facebook.com/numanauha