VALSKU-hanke

Valsku-hanke on monitoimijuudessa kehitetty valmentava sosiaalinen kuntoutus työelämästä syrjäytyneille.

Kehitämme Tampereella ja Jyväskylässä uusia sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja, joiden avulla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia saadaan kiinnitettyä toimintakykyä edistäviin, tai työelämään ja opintoihin tähtääviin palveluihin.

Hankkeen kautta saatujen kokemusten perusteella edistämme keskustelua siitä, voisivatko matalan kynnyksen työtoiminta, sekä kohderyhmän erityistarpeet huomioiva ryhmä- ja valmennustoiminta tulevaisuudessa täyttää työllisyystoimien kriteerit.

Hankkeen kohderyhmä

Kohderyhmän muodostavat Tampereen ja Jyväskylän opinto- ja työelämästä syrjäytyneet aikuiset, joilla on esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia, tai jotka kokevat asunnottomuutta.

Kehitettävät toiminnot ja monitoimijamalli

Hanketta toteutetaan monitoimijuuden mallilla, yhdessä hankkeeseen osallistuvien, eri tavoin vaikeassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Kaikki kehittäminen ja toiminta tapahtuu vertaisten ja ammattilaisten yhteistyönä – työpareina ja työtiimeinä. Laajennettuun työyhteisöön kuuluvat myös esimerkiksi vapaaehtoiset, opiskelijat ja yhteistyökumppanit.

Lisätietoja löydät, https://www.hoiva.fi/2020/05/13/valsku-hanke/

tai

Janne Kallio, valmentaja/projektityöntekijä, Nauha ry
050 5745515, janne.kallio@nauha.fi