Yksiköt

EFQM laatupalkinto -arviointi ja koulutus

Teimme organisaatiomme arvion EFQM-laatukehyksen pohjalta. Kolmen päivän intensiivisen työstämisen jälkeen mukana olleet alkoivat ymmärtää EFQM:n edut laatutyössä sekä johtamisen viitekehyksenä.

Olemme tavoittelemassa laatupalkintoa ja laajasti käytetty itsearvio tuo mukana olleille rutkasti lisää ymmärrystä meidän toiminnasta. Parannettavaa riittää huolimatta siitä, että tulokset ja kyvykkyys monella osa-alueelle ovat hyviä.

EFQM -mallissa on hyvin kuvattu kuinka eri osatekijät kytkeytyvät toisiinsa: johtajuus, henkilöstö, strategia, kumppanuudet ja prosessit.

Koulutukseen ja arviontiin osallistuivat Raili, Senni, Anni, Hanne, Olli, Arttu, Marko, Janne, Timo ja Timo S.

Yhteenveto tuloksista

Kehitystarpeiden määrittelyn ja ryhmittelyn jälkeen nimettiin kaksi kehityshankketta.

1. Osaaminen käyttöön n.y.t -hanke.
2. Fiksu viestintä -hanke

Työmuotoina sovellettiin pari-, pienryhmä ja ryhmätyöskentelyä ohjatusti ja itsenäisesti. Kaikki osallistuivat aktiivisesti ja se näkyi esim. siinä kuinka paljon materiaalia tuli prosessoitavaksi. Työskentelyn ilmapiiri oli kannustava ja selkeästi yhteiseen päämäärään suuntautunut. Oppimisen ilmapiiriä kuvaa esim. se, että pienet virheet prosessissa kääntyivät nopeasti oppimistilanteiksi ja hyödynsivät siten kaikkien oppimista.